اندَر زِنامه

بیرون و درون هر کدام می‌تواند مجرایی برای انتقال باشد.

اندَر زِنامه

بیرون و درون هر کدام می‌تواند مجرایی برای انتقال باشد.

حرف‌ها گاهی از درون به بیرون و گاهی از بیرون به درون منتقل می شود.
«اندَر» و «زِ» هر کدام مصداقی برای این امر اند.

آخری‌ها

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

هیس
سید مجتبی مومنی
۰۴ تیر ۹۲ ، ۲۰:۰۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر